Lugares,tempos, memorias. A antropoloxía ibérica no seculo XXI.
Llocs, temps, memòries. L'antropologia ibèrica al segle XXI.
Lekuak, garaiak, memoriak. Iberiar antropologia XXI. Mendean.

 

Cuotas  XII Congreso Antropología FAAEE, León.

6-9 de septiembre de 2011:

 

Socias/os FAAEE o AIBR  >>>

160 €   Hasta 31/05/2011

Socias/os FAAEE o AIBR >>>

180 €   Desde 01/06/2011

 

Socias/os FAAEE o AIBR estudiantes o desempleadas/os >>>

80 €     Hasta 31/05/2011

Socias/os FAAEE o AIBR estudiantes o desempleadas/os >>>

90 €     Desde 01/06/2011

 

No socias/os FAAEE o AIBR >>>

240 €   Hasta 31/05/2011

No socias/os FAAEE >>>

270 €   Desde 01/06/2011

 

No socias/os FAAEE o AIBR estudiantes o desempleadas/os >>>

115 €   Hasta 31/05/2011

No socias/os FAAEE estudiantes o desempleadas/os >>>

130 €   Desde 01/06/2011

 

Ciudadanas/os de Estados no pertenecientes UE >>>

170 €   Hasta 31/05/2011

Ciudadanas/os de Estados no pertenecientes UE >>>

190 €   Desde 01/06/2011

Coordinadores de Simposio y Mesa de Trabajo >>>

0 €  

 

 

 

ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN  "MICHAEL KENNY"

XII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA © 2010 / 2011

design: factorcreativo.com