Lugares,tempos, memorias. A antropoloxía ibérica no seculo XXI.
Llocs, temps, memòries. L'antropologia ibèrica al segle XXI.
Lekuak, garaiak, memoriak. Iberiar antropologia XXI. Mendean.

 

 

ISBN: 978-84-9773-583-4 © Cada autor de su obra

Depósto Legal: LE-912-2011

 

 

CIRCULARES DEL CONGRESO  "LUGARES, TIEMPOS,

MEMORIAS. LA ANTROPOLOGÍA IBÉRICA EN EL SIGLO XXI."

Ver Circulares >>>

 

 

   
   

 

 

 

LISTADO DE HOTELES EN LEÓN >>>

OTROS ALOJAMIENTOS >>>

 

ASOCIACIÓN DE ANTROPOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN  "MICHAEL KENNY"

XII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA © 2011

design: factorcreativo.com